TR | EN |

Hakkımızda

Sürdürülebilir yatırım yaklaşımımızı sosyal alana taşıyoruz...

Esas Holding’in sosyal yatırım birimi Esas Sosyal, Holding’in sorumlu vatandaşlık değerini, merhum Şevket Sabancı ve ailesinin topluma yatırım vizyonu ile birleştirmiştir. Günümüzde mevcut sosyal etki yatırımı anlayışının Türkiye’deki örneği olan Esas Sosyal; toplumsal sorunlar için ortak çözümler üretmeyi amaçlamaktadır. Gençlik ve istihdam alanında odağına ortak çalışmaları ve araştırmaları alarak, İlk Fırsat ve İngilizce Fırsatım programlarını geliştiren Esas Sosyal, bu Programların çevresinde aralarında kurumsal ve ayni destekçiler, katılımcılar, mentorlar, mezunlar, STK yöneticileri, İK profesyonelleri ve eğitmenlerin de yer aldığı 2000 kişiyi aşan büyük bir ekosistem geliştirmiştir.

 Esas Sosyal’in genç istihdamı alanında yaptığı araştırma sonuçlarına göre; üniversite mezunu gençlerin mezun olduktan sonra karşılaştığı en büyük sorunun deneyim ve referans eksikliği olduğu görülmüştür. Özellikle az bilinen devlet üniversitelerinden mezun gençlerin daha fazla fırsat eşitsizliği ile karşılaştıkları ve ortalama 13 ay işsiz kaldıkları tespit edilmiştir. Gençlere yapılan yatırımın hem bugüne hem de geleceğe yapılan yatırım olduğu inancıyla, ilk sosyal yatırım alanı gençlerin istihdamı olarak belirlenmiştir. Bu vizyonla, az bilinen devlet üniversitelerinden mezun olan gençlerin okuldan işe geçiş sürecini desteklemek üzere 2016 yılında Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı hayata geçirilmiştir.

Esas Sosyal’in geliştirdiği ve desteklediği Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı, üniversiteden yeni mezun olmuş iş arayan gençlerin Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarında (STK) 12 ay boyunca tam zamanlı olarak çalışmalarını destekliyor. Ayrıca katılımcılara iş deneyiminin yanı sıra, 21. Yüzyıl becerilerini geliştirmeye yönelik sosyal farkındalık ve çeşitli konularda gelişim fırsatı kazandırmak amacıyla tasarlanan İlk Fırsat Akademisi kapsamında yıl boyunca profesyonel eğitim ve mentorluk desteği de sağlanıyor. Program kapsamında Esas Sosyal, katılımcıların tüm eğitim maliyetini üstlenirken katılımcıların maaşları, Esas Holding ile Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nın vizyonunu paylaşan kurumsal destekçiler tarafından karşılanıyor. 2016’dan bu yana 16.638 aday başvurusu alan program kapsamında, 28 il ve 35 farklı üniversiteden gelen 95 katılımcı, bu zamana kadar 31 farklı sivil toplum kuruluşunda 12 ay boyunca tam zamanlı istihdam edildi. Programı tamamlayan 95 genç, edindikleri özgüvenleri, çalışma becerileri, çevreleri ve gelişmiş deneyimleriyle yeni işlerine geçiş yapmaya devam ediyorlar.

Programı tamamlayanların %82’si program bitiminde yeni iş teklifi alırken, %93’ü üç ay içinde özel sektör ve STK'lardaki yeni işlerine yerleşmeleri programın bu alandaki başarısını ispatlıyor. 

Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’ndan edinilen deneyimler ve kurumsal destekçilerin görüşleri, gençlerin işe girişlerinde en çok fırsat eşitsizliğine maruz kaldıkları alanlardan birinin İngilizce eğitimi olduğunu gösteriyor. Esas Holding sponsorluğunda gerçekleştirilen ve 2020 Aralık ayında yayınlanan GYİAD’ın “Türkiye'de Genç İş Piyasası ve Geleceğine Bakış” Araştırması’nda da üniversite mezunu katılımcıların yaklaşık 1/3 oranında yabancı dil bilmediği ya da çok az bildiği sonucuna ulaşılmıştır. Esas Sosyal, 2020 yılında bu sorunun damarlarına inmek ve gençlerin yaşadığı fırsat eşitsizliğine çözüm modeli sunmak için üniversite öğrencilerine yönelik Hayırlı Sabancı’nın desteği ile İngilizce Fırsatım Programı’nı hayata geçirmiştir.  İlk yılında Türkiye'nin 81 ilinden 6500 aday başvurusu alan İngilizce Fırsatım Programı'nda bu yıl 150 üniversite öğrencisi genç desteklenmektedir.